Cerkvene klopi izdelujemo samo po naročilu tako, da imate prosto pot pri izbiri lesa, obliki klopi in seveda motivu stranice. Klopi za cerkve izdelujemo iz različnih vrst lesa. Najpogostejša izbira je hrastov ali bukov les.